Etusivu Ilmavesilämpöpumppu Ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde – Näin VILP mullistaa kotisi energiatehokkuuden
Mitsubishi Electric -ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikkö

Ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde – Näin VILP mullistaa kotisi energiatehokkuuden

Tästä artikkelista selviää mm.

Mikä on ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde? Miten pumpun hyötysuhde vaikuttaa sen sähkönkulutukseen?

Ilmavesilämpöpumppua harkittaessa törmää lähes väistämättä keskusteluun sen hyötysuhteesta varsinkin kylmillä keleillä. Lämpöpumpun hyötysuhde vaikuttaa konkreettisesti sen lopullisiin käyttökustannuksiin, jonka vuoksi hyötysuhdetta onkin aihetta pohtia investointia suunnitellessa.

Tässä artikkelissa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin ilmavesilämpöpumppujen hyötysuhteesta, jotta voit tehdä päätöksesi pumpun hankinnasta tietoon perustuen.

Haluatko tutustua tarkemmin ilmavesilämpöpumppujen toimintaan?

Lue lisää:

Miten ilmavesilämpöpumppu toimii? VILPIN toiminta selitettynä

Ilmavesilämpöpumpun hinta – Paljonko VILP maksaa?

Ilmavesilämpöpumppu vai maalämpö – Kumpi kannattaa?

Ilmavesilämpöpumppu viilennykseen

Ilmalämpöpumput vs. vesilämpöpumput: Erojen ymmärtäminen

Ilmavesilämpöpumppu kokemuksia

Mitä ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde tarkoittaa?

Hyötysuhde on kenties tärkein ilmavesilämpöpumpun valintaan vaikuttava tekijä, joka määrittää laitteen energiatehokkuuden. Korkean hyötysuhteen omaava pumppu tuottaa enemmän lämpöenergiaa kulutettuun sähköenergian määrään verrattuna.

Ilmavesilämpöpumppu on yksi nykyaikaisen kodin tehokkaimmista energiaa säästävistä ratkaisuista. Se muuntaa ulkoilman lämpöenergian käyttökelpoiseksi lämmitysenergiaksi tehokkaasti.

Energiatehokkuuden mittaamiseen käytetään standardisoituja menetelmiä. On kuitenkin syytä huomata, että laitteen hyötysuhde ei ole aina sama, vaan siihen vaikuttavat monet tekijät. Hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. laitteen ikä, sen kunto, sekä toimintaympäristön olosuhteet, kuten ulkolämpötila.

Lämpöpumppujen käyttökustannukset muodostuvat pääasiassa niiden sähkönkulutuksesta, joka puolestaan riippuu laitteen hyötysuhteesta. Hyvän hyötysuhteen omaava ilmavesilämpöpumppu voi vähentää merkittävästi talon lämmityskustannuksia verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin.

Miten ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde sitten oikein määritellään? Tutustutaan seuraavaksi yleisesti käytettyjen hyötysuhdemerkintöjen välisiin eroihin.

COP- ja SCOP-arvot – Miten hyötysuhde lasketaan?

COP (Coefficient of Performance) ja SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) ovat avainmittareita ilmavesilämpöpumpun hyötysuhdetta arvioitaessa. Nämä arvot kuvaavat laitteen kykyä muuttaa kulutettu energia lämmöksi.

COP-arvo osoittaa, kuinka monta yksikköä lämpöenergiaa VILP tuottaa jokaista siihen syötettyä sähköenergian yksikköä kohden. Mitä korkeampi COP-arvo on, sitä tehokkaampi laite on normaaliolosuhteissa.

SCOP-arvo puolestaan antaa kattavamman kuvan laitteen vuotuisesta suorituskyvystä ottaen huomioon eri vuodenaikojen vaihtelevat lämpötilat. 

Korkeampi SCOP tarkoittaa, että VILPin hyötysuhde on korkea vuoden eri aikoina. Ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde on siis tässä tapauksessa korkeampi koko lämmityskauden ajan.

Hyötysuhteen vaikutus lämmityskustannuksiin

Mitä korkeampi SCOP- tai COP-arvo, sitä vähemmän energiaa tarvitaan lämmöntuotantoon. Tämä johtaa alhaisempiin lämmityskustannuksiin ja korkeampaan energiatehokkuuteen.

  • Korkea hyötysuhde (Suurempi COP/SCOP): Laite kuluttaa vähemmän sähköä saman lämpöenergian tuottamiseen, pienentäen lämmityskustannuksia.
  • Matala hyötysuhde (Pienempi COP/SCOP): Laite kuluttaa enemmän sähköä saman lämpöenergian tuottamiseen, nostaen lämmityskustannuksia.

Esimerkkiarvo COP 4 tarkoittaa, että laite tuottaa neljä yksikköä lämpöä yhtä kulutettua sähköenergian yksikköä kohden. Näin ollen laite kykenee tuottamaan 4kW lämpöenergiaa käyttämällä ainoastaan 1kW sähköenergiaa.

Yleisesti ottaen ilmavesilämpöpumpun asentaminen vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle vähentää lämmityskustannuksia kohteesta riippuen n. 50-70%. Korkeampi hyötysuhde tarkoittaa myös sitä, että laite maksaa itsensä takaisin nopeammin, sillä säästöt lämmityskustannuksissa ovat suuremmat.

Lue lisää: Milloin ilmavesilämpöpumppu maksaa itsensä takaisin?

Päästöjen vähentäminen ja ympäristövaikutukset

Ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde vaikuttaa myös suoraan siihen, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä se auttaa vähentämään – energiatehokkaammalla pumpulla on suurempi vaikutus päästöjen pienentämiseen. 

Mitä parempi COP- ja SCOP-arvo, sitä pienempi on laitteen hiilijalanjälki ja sitä ympäristöystävällisempi sen käyttö on.

Asennuksen ja huollon vaikutus hyötysuhteeseen

Ilmavesilämpöpumpun hyötysuhde riippuu olennaisesti asennuksen laadusta ja säännöllisestä huollosta. Väärin asennettu tai huonosti huollettu lämpöpumppu voi alentaa sen energiatehokkuutta merkittävästi.

Ilmavesilämpöpumpun asennus kannattaakin suosiolla jättää alan ammattilaisen tehtäväksi. Pyydä tarjous ilmavesilämpöpumpun asentamisesta tästä!

Sopivuus erityyppisiin kiinteistöihin

Laitteen hyötysuhde vaihtelee kiinteistötyypin mukaan, ja asennuksessa on aina otettava huomioon kiinteistön lämmitystarpeet sekä mahdolliset erikoisominaisuudet.

Ilmavesilämpöpumppu voidaan asentaa miltei minkä tahansa lämmitysjärjestelmän rinnalle – käytännössä ainoa rajoittava tekijä on se, että kohteessa tulee olla olemassa oleva vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä.

Jos kohteessa ei ole vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää, tulisi vesikiertoinen lämmönjako rakentaa erikseen ennen ilmavesilämpöpumpun asentamista. Se on kuitenkin harvoin kannattavaa.

Olosuhteiden vaikutus hyötysuhteeseen

Lämpöpumpun hyötysuhde pienenee, kun ulkolämpötila laskee. Laitteisto on suunniteltu toimimaan tehokkaasti myös kylmissä olosuhteissa, mutta äärimmäisen kylmä sää vaikuttaa negatiivisesti sen tehoon.

Asennuskohteen sijainti voi näin ollen vaikuttaa ilmavesilämpöpumpun hyötysuhteeseen – mitä alhaisempi lämmityskauden keskilämpötila on, sitä alhaisempi on myös laitteen keskimääräinen hyötysuhde.

Huollon ja käytön vaatimukset

  • Säännöllinen huolto: Ulkoyksikkö puhdistaa säännöllisesti lumesta, jäästä, ja lehdistä. Käyttäjän tulisi tarkastuksen yhteydessä varmistaa myös, että sulatustoiminto toimii asianmukaisesti. 
  • Ammattilaisen tekemä tarkistus: Lämpöpumppu tulisi huoltaa ammattialisen toimesta n. 3-5 vuoden välein. Huolto on suositeltavaa, sillä se varmistaa VILP pitkäikäisyyden ja ennakoi mahdollisia vikoja.

Mikä mahdollistaa VILPin korkean hyötysuhteen?

Laitteen korkean hyötysuhteen mahdollistaa ilmavesilämpöpumpun äärimmäisen tehokas lämpöpumpputekniikka, jonka ansiosta sähköä kulutetaan lämmöntuotannon sijaan pääasiassa sen siirtoon ja kompressointiin.

Ilmavesilämpöpumppu ei siis tuota kaikkea lämpöenergiaa itse, kuten esimerkiksi sähkövastuksella toimiva lämpöpatteri – sen sijaan se kerää talteen ulkoilman ilmaista lämpöenergiaa, ja siirtää kerätyn lämpöenergian suoraan kohteen lämmitysjärjestelmään.

Parhaiten ilmavesilämpöpumppu toimii leudolla kelillä lämpötilan ollessa n.  -10 – +10 celsiusasteen paikkeilla. Tällöin myös laitteen hyötysuhde on korkeimmillaan.

Tämän ansiosta ilmavesilämpöpumppu kykenee tuottamaan merkittävästi enemmän lämpöenergiaa suhteessa käytettyyn sähköenergiaan.

Asennamme Energycenterillä huippulaadukkaita Niben ja Mitsubishin ilmavesilämpöpumppuja yrityksille, kotitalouksille ja taloyhtiöille. Ota yhteyttä, ja suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopiva kokonaisuus.

Aiheeseen liittyvää: VILP vs PILP – Kumpi on parempi?

Usein kysytyt kysymykset

Tämä osio tarjoaa vastauksia yleisiin kysymyksiin, jotka liittyvät ilmavesilämpöpumpun hyötysuhteeseen.

Miten ilmavesilämpöpumppu asennetaan vanhan järjestelmän rinnalle?

Ilmavesilämpöpumppu voidaan liittää vanhaan lämmitysjärjestelmään, kuten öljy- tai sähkölämmitykseen. Järjestelmä suunnitellaan siten, että molemmat lämmitystavat toimivat saumattomasti yhdessä.

Kuinka paljon ilmavesilämpöpumppu vähentää omakotitalon sähkönkulutusta?

Ilmavesilämpöpumppu voi merkittävästi vähentää sähkönkulutusta. Tyypillisesti ilmavesilämpöpumpun asentaminen vähentää lämmityskustannuksia n. 50-70%.

Mitkä ovat tyypillisiä ongelmia, joita ilmavesilämpöpumpun käyttäjät kohtaavat?

Ilmavesilämpöpumpun tyypillisin ongelma on sen heikentyvä hyötysuhde korkeilla pakkasilla. Järjestelmä asennetaan kuitenkin niin, että varajärjestelmä aktivoituu automaattisesti tarvittaessa.

Mikä on ilmavesilämpöpumpun asennuksen keskimääräinen hinta ja mitä se sisältää?

Ilmavesilämpöpumpun keskihinta vaihtelee, mutta on tyypillisesti n. 10 000- 20 000 euroa asennettuna. Hinta sisältää laitteen, asennustyöt, sekä mahdolliset lisätyöt ja lisävarusteet.

Miten ilmavesilämpöpumppu vaikuttaa kiinteistön energiatehokkuuteen?

Ilmavesilämpöpumppu voi parantaa merkittävästi kiinteistön energiatehokkuutta. Pumppu siirtää lämpöä ulkoilmasta sisälle ja vähentää näin sisätilojen lämmittämiseen tarvittavan energian määrää.

Onko suositeltavaa sammuttaa ilmavesilämpöpumppu kokonaan kesäkaudeksi?

Ei yleensä ole suositeltavaa. Vaikka lämmitystarve vähenee kesän aikana, ilmavesilämpöpumppu lämmittää käyttöveden kesäkaudella.

Jaa artikkeli eteenpäin