Etusivu Ilmavesilämpöpumppu Miten ilmavesilämpöpumppu toimii – VILPin toiminta selitettynä
Ilmavesilämpöpumppu talvella asennettuna omakotitaloon

Miten ilmavesilämpöpumppu toimii – VILPin toiminta selitettynä

Tästä artikkelista selviää mm.

Ilmavesilämpöpumppu on noussut suureen suosioon erinomaisen kustannustehokkuutensa ja ekologisuutensa ansiosta. Tämän lämmitysjärjestelmän sydän on sen ainutlaatuinen kyky kerätä lämpöenergiaa ulkoilmasta ja muuntaa se sisätilojen ja käyttöveden lämmitykseen. Mutta miten tämä teknologia toimii käytännössä?

Tässä artikkelissa syvennymme tarkemmin ilmavesilämpöpumpun toimintaperiaatteeseen ja käyttöön. Ennen lämmitysjärjestelmän valintaa onkin hyvä tietää, miten eri vaihtoehdot toimivat. Ymmärrys laitteiden toimintaperiaatteista helpottaa niiden vertailua sekä tekemään tietoon perustuvan päätöksen.

Mikä on ilmavesilämpöpumppu? – Perusperiaate

Ilmavesilämpöpumppu (myös vesi-ilmalämpöpumppu tai VILP) on moderni lämmitysratkaisu, joka ilmalämpöpumpun tavoin hyödyntää ulkoilmaan sitoutunutta lämpöenergiaa. Laite siirtää ulkoilman lämpöenergian kodin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja patteriverkostoon lämmittäen sisäilman lisäksi myös käyttövettä.

Ilmavesilämpöpumppu on siis käytännössä ilmalämpöpumpun ja vesikiertoisen lämmityksen hybridi.

Ilmavesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilman lämpöenergiaa, jopa silloin, kun ulkolämpötila on huomattavasti pakkasen puolella. Tämä saavutetaan käyttämällä erityistä kylmäainetta, joka kiertää laitteen sisällä ja mahdollistaa lämmön siirtämisen ulkoa sisälle. Kylmäaineen fysikaaliset ominaisuudet mahdollistavat lämpöenergian talteenoton jopa erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Mitkä ovat ilmavesilämpöpumpun keskeiset osat?

Ilmavesilämpöpumppu koostuu useista keskeisistä osista, jotka toimivat yhdessä tuottaen energiatehokasta lämpöä kotiisi. 

Ulkoyksikkö

Ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikkö sijaitsee talon ulkoseinustalla, jossa se kerää ympäröivän ilman lämpöä. Perinteisemmässä Monoblock-järjestelmässä ulkoyksikkö sisältää kaikki tärkeimmät komponentit.

Kompressori

Kompressori on koko lämpöpumpun sydän. Kylmäaineen kompressointi mahdollistaa laitteen erinomaisen hyötysuhteen.

Sisäyksikkö

Sisäyksikkö ottaa vastaan kompressorista lämpimän kylmäaineen ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Kylmäaine

Kylmäaine on sitoo itseensä ulkoilman lämpöenergiaa. Siinä missä vesi voi kuljettaa lämpöä, kylmäaine voi imeä ja vapauttaa lämpöä suuremmassa määrin, joka mahdollistaa lämpöpumpun tehokkaan toiminnan.

Puhallinkonvektori

Ilmavesilämpöpumppuun voidaan hankkia myös puhallinkonvektori, jolloin järjestelmää voidaan käyttää myös viilennykseen. Puhallinkonvektori on kuin pieni ilmalämpöpumppu.

 

Miten ilmavesilämpöpumppu toimii?

Järjestelmän ulkoyksikkö kerää ulkoilman lämpöenergiaa kylmäaineeseen, joka kompressoidaan. Kompressorissa lämmennyt kylmäaine muuttuu kaasumaiseksi, jolloin sen lämpöenergiaa kohoaa entisestään.

Kaasumainen ja hehkuvan kuuma kylmäaine kuljetetaan seuraavaksi lämmönvaihtimeen eli lauhduttimeen, jossa kylmäaine tiivistyy takaisin nestemäiseksi. Kylmäaineen tiivistyessä vapautuu suuria määriä lämpöenergiaa. Vapautunut lämpöenergia ohjataan suoraan kodin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Tämä prosessi on paitsi tehokas, myös ympäristöystävällinen. Ilmavesilämpöpumppu voi vähentää merkittävästi rakennuksen hiilidioksidipäästöjä, erityisesti sillloin, kun se korvaa fossiilisia polttoaineita käyttävän lämmitysjärjestelmän.

Monoblock ja Multisplit – Mitä eroa niillä on?

Markkina on pullollaan erilaisia ilmavesilämpöpumppuja, jotka eroavat toisistaan niin hinnaltaan, teholtaan kuin ominaisuuksiltaan. Kaksi yleisintä pumpputyyppiä ovat monoblock- ja multisplit-järjestelmät.

Monoblock-ilmavesilämpöpumppu

Monoblock-pumput ovat yksiosaisia järjestelmiä, jossa kaikki komponentit sijaitsevat yhdessä ulkoyksikössä. Ulkoyksikkö kytketään suoraan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Multisplit

Multisplit-ilmavesilämpöpumput puolestaan koostuvat kahdesta osasta: ulkoyksiköstä ja sisäyksiköstä, jotka yhdistetään toisiinsa kylmäaineputkistojen avulla. Multisplit-järjestelmät tarjoavat yleensä suuremman lämmitystehon ja ne ovat usein monipuolisempia kuin monoblock-järjestelmät.

Multisplit-ilmavesilämolämpöpumppu on hyvä ratkaisu esimerkiksi uudisrakennuksiin tai kohteisiin, joissa on tarve suuremmalle lämmitysteholle. Multisplit-järjestelmän asennus voi olla monimutkaisempaa ja se voi vaatia enemmän tilaa laitteiston sijoittamiseen.

Sekä monoblock- että multisplit-järjestelmät voivat tarjota tehokkaan ja ympäristöystävällisen lämmitysratkaisun, kunhan ne on mitoitettu, suunniteltu ja asennettu oikein.

Ilmavesilämpöpumpun käyttö

Ilmavesilämpöpumpun käyttö on varsin suoraviivaista. Laitteen mukana tulee yleensä kaukosäädin tai seinään asennettava ohjauspaneeli, jonka avulla lämpötilaa ja muita toimintoja voidaan säätää. Monissa malleissa on myös mahdollista käyttää älypuhelinsovellusta, joka mahdollistaa laitteen etäohjauksen. Käyttäjä voi asettaa haluamansa sisälämpötilan, ja IVLP hoitaa loput, säätäen toimintaansa ylläpitääkseen asetettua lämpötilaa mahdollisimman energiatehokkaasti.

Ilmavesilämpöpumpun käyttöön liittyy myös huolto ja ylläpito, jotka ovat kriittisiä laitteen pitkäikäisyyden ja toimintavarmuuden kannalta. Säännölliset huoltotyöt, kuten suodattimien puhdistus ja tarkistukset, varmistavat, että laite toimii optimaalisesti ja että mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa. Vaikka monet ylläpitotoimet ovat sellaisia, jotka käyttäjä voi suorittaa itse, on myös tärkeää, että laite tarkistetaan säännöllisesti ammattilaisen toimesta.

Lue myös: Ilmavesilämpöpumppu vs poistolämpöpumppu

Usein kysyttyä ilmavesilämpöpumpun toiminnasta

Miten ilmavesilämpöpumppu ottaa talteen ulkoilman lämpöenergiaa?

Ilmavesilämpöpumppu käyttää ulkoyksikköään absorboimaan ulkoilman lämpöenergiaa, joka siirretään sitten kylmäaineen avulla sisäyksikköön ja edelleen rakennuksen lämmitysjärjestelmään.

Voiko ilmavesilämpöpumppu toimia äärimmäisissä lämpötiloissa?

Nykyaikaiset ilmavesilämpöpumput on suunniteltu toimimaan tehokkaasti myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa, mutta äärimmäiset sääolosuhteet voivat silti vaikuttaa niiden tehokkuuteen.

Mikä on kompressorin rooli ilmavesilämpöpumpussa?

Kompressori nostaa kylmäaineen painetta ja lämpötilaa, jolloin se voi ottaa tehokkaammin talteen ulkoilman lämpöenergiaa ja siirtää sen sisäyksikköön.

Mitä eroa on monoblock- ja multisplit-ilmavesilämpöpumpuilla?

Monoblock-järjestelmässä kaikki komponentit ovat yhdessä ulkoyksikössä, kun taas multisplit-järjestelmässä on erilliset ulko- ja sisäyksiköt, jotka yhdistetään kylmäaineputkistolla.

Miten ilmavesilämpöpumppu jäähdyttää tiloja?

Jäähdytystilassa ilmavesilämpöpumppu ottaa talteen sisätilojen lämpöenergian ja siirtää sen ulkoyksikön kautta ulos, jäähdyttäen näin sisäilmaa.

Jaa artikkeli eteenpäin