Etusivu ilmalämpöpumppu Ilmalämpöpumpun huolto – Vinkit pidempään käyttöikään
Ilmalämpöpumpun huolto

Ilmalämpöpumpun huolto – Vinkit pidempään käyttöikään

Tästä artikkelista selviää mm.

Ilmalämpöpumpun huolto pidentää laitteen elinikää ja varmistaa, että laite toimii moitteettomasti.

Huollon keskiössä ovat puhdistus- ja tarkastustoimet, jotka mahdollistavat laitteen ongelmattoman ja tehokkaan käytön. Mutta mitkä näistä toimenpiteistä voi tehdä itse, ja mitkä tulisi jättää ammattilaisen tehtäväksi?

Tutustutaan tässä artikkelissa näihin kysymyksiin.

Lue lisää: Ilmalämpöpumpun yleisimmät viat ja niiden korjaaminen

Ilmalämpöpumpun perusteet

Ilmalämpöpumppu on energiatehokas lämmitys- ja viilennyslaite. Sen käyttötekniikka perustuu lämpöpumpputeknologiaan, jossa lämpö siirtyy viileämmältä alueelta lämpimämpään.

Toimintaperiaate: Ilmalämpöpumpun toiminta perustuu kylmäaineen kykyyn sitoa ja luovuttaa lämpöä. Laitteessa kylmäaine höyrystyy ulkoyksikössä ottaessaan lämpöä ulkoilmasta ja lauhdutetaan sisäyksikössä luovuttaen lämpöä sisäilmaan.

 • Energiankulutus: Ilmalämpöpumpun energiankulutus riippuu sen tehosta.
 • Huolto: Säännöllinen huolto varmistaa laitteen pitkän käyttöiän ja tehokkuuden.

Komponentit kuten lauhduttimet, lamellit ja kylmäaineet ovat kriittisiä osia, joita ei suositella käyttäjän itse huoltavan.

Säännöllinen huolto varmistaa, että:

 • Laite toimii koko sen elinkaaren ajan varmasti
 • Ilmalämpöpumppu toimii asianmukaisesti, parantaen asuinmukavuutta
 • Suodatin ei mene tukkoon, varmistaen vapaan ilmankierron
 • Mahdolliset ilmankierron häiriöt eivät aiheuta ennenaikaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä

Tutustutaan seuraavassa kappaleessa tarkemmin huoltotoimenpiteisiin, jotka tulisi jättää ammattilaisen hoidettavaksi. 

Itse tehtävät ja ammattilaisen tekemät huoltotoimenpiteet

Säännöllisin väliajoin suoritettu huolto pidentää ilmalämpöpumpun käyttöikää ja ehkäisee mahdollisia käyttöhäiriöitä. Huoltoon kuuluu sekä käyttäjän itse suorittamia toimenpiteitä että ammattilaisen toteuttamia huoltotoimenpiteitä.

Askarruttaako jokin asia ilmalämpöpumpun huollossa? Ei hätää – Ota yhteyttä ja varaa huolto meiltä!

Itse suoritettavat huoltotoimet:

 • Suodattimien puhdistus: Sisäyksikön karkeasuodattimet tulisi imuroida pölystä kaksi kertaa kuukaudessa.
 • Hienosuodattimien pesu: Pese hienosuodatinkasetit n. kolmen kuukauden välein.
 • Ulkoyksikön puhdistus: Varmista, että ulkoyksikkö on vapaa lehdistä ja muista roskista.
 • Kondenssiveden tarkistus: Tarkkaile, että viilennyskäytössä olevan ilmalämpöpumpun kondenssivesikaukalo tyhjenee oikein.
 • Toimintojen testaus: Varmista, että ilmalämpöpumppu toimii oikein. Testaa pumpun lämmitys- ja viilennystoimintojen toimivuus säännöllisesti.

Ammattilaisen suorittama huolto:

Huoltoväli vaihtelee laitteen käytön määrän ja ympäristön olosuhteiden mukaan, mutta lämpöpumppu suositellaan yleensä huollettavaksi n. 2-3 vuoden välein. Voit tarkistaa mallikohtaisen huoltovälin sekä valmistajan suositukset laitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta.

Ilmalämpöpumpun käyttöohjeesta saat selville omistamasi mallin yksityiskohtaiset tiedot oikeista huoltoväleistä ja -toimenpiteistä. 

 • Tarkastukset: Säännöllinen laitteen kunnon tarkistaminen sekä mahdollisten ongelmakohtien tai vikojen korjaaminen.
 • Erityishuolto: Jos laitteesta ilmenee vakavampia puutteita tai sen toiminta heikkenee, tulee aina kääntyä huoltoyrityksen puoleen.
 • Lamellien puhdistus: Ohuet alumiinisiilit ovat herkkiä vaurioille. Jätä lamellien puhdistus ammattilaisen tehtäväksi välttääksesi vauriot pumpun herkimpiin osiin.

Huollon laiminlyönti voi johtaa laitteen tehojen alenemiseen ja nostaa laitteen energiankulutusta, joten huolto-ohjelman asianmukainen seuraaminen on olennaista laitteen pitkän eliniän sekä tehokkaan toiminnan kannalta.

Ohjeet ilmalämpöpumpun huoltotoimenpiteisiin

Ilmalämpöpumpun huoltoon kuuluu muutama toimenpide, jotka pumpun omistajan tulisi suorittaa omatoimisesti.

Näitä ovat mm. sisäyksikön karkeasuodattimen puhdistus, kondenssiveden tarkistus sekä ulkoyksikön puhtaanapito. Huomioitava on myös laitteen toiminnan seuraaminen sekä korjaustoimenpiteiden tilaaminen mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Suodattimien puhdistus

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimet keräävät ajan kuluessa pölyä ja muita epäpuhtauksia, joten ne tulee puhdistaa säännöllisesti. On myös tärkeää huomioida, että suodatin tulisi puhdistaa useammin, jos sisäilmassa on esimerkiksi remontin yhteydessä  poikkeuksellisen paljon pölyä tai epäpuhtauksia.

Karkeasuodattimen voi imuroida ja tarvittaessa pestä vedellä. Tämä toimenpide tulisi yleensä tehdä 2- 4 viikon välein, riippuen käytöstä ja sisäilman laadusta.

 • Puhdistusväli: 2–4 viikon välein
 • Menetelmät: Imurointi, huuhtelu

Ulko- ja sisäyksikön tarkastus

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön puhtaanapito on oleellista, sillä lika ja lehdet voivat haitata laitteen toimintaa. Sisäyksikön tulee olla vapaana esteistä, jotka voivat rajoittaa ilmavirtaa. Tarkasta myös, ettei kondenssiveden poistoreitillä ole tukoksia.

Varsinkin kondenssiveden vapaan virtauksen tarkistaminen on tärkeää, sillä kondenssivesijärjestelmän vuodot voivat aiheuttaa kalliita kosteusvahinkoja.

 • Tarkistuskohteet: Likaantuminen, esteet, kondenssivesi
 • Huoltoväli: Vähintään kerran vuodessa, kuitenkin myös aina tarvittaessa

Järjestelmän tarkastus ja testaus

Säännöllinen järjestelmän testaus varmistaa, että ilmalämpöpumppu toimii suunnitellusti. Testaa laitteen kaikki toiminnot ja säädöt. Ammattihuolto on suositeltavaa tietyin väliajoin, jolloin voidaan tarkistaa esimerkiksi kylmäaineen määrä ja laitteen mekaaniset osat.

 • Seurattavat asiat: Laitteen lämmitys- ja viilennysominaisuuksien toiminta, ylimääräiset äänet tai hajut
 • Ammattihuollon väli: yleensä 2–3 vuotta, tarkista mallikohtainen huoltoväli ohjekirjasta

Ammattilaisen tekemä huolto

Ammattilaisen suorittama ilmalämpöpumpun huolto on keskeinen tekijä laitteen tehokkuuden ja pitkäikäisyyden kannalta. Säännöllisen huollon lisäksi erityistilanteissa saattaa ilmetä tarve tarkempiin toimenpiteisiin.

Säännöllinen huolto

Ilmalämpöpumpun huolto tulisi antaa ammattilaisen tehtäväksi yleensä n. 2-3 vuoden välein. Tämä varmistaa, että laite toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Ammattilaisen tekemä huolto takaa myös miellyttävän sisäilman koko laitteen eliniän ajan.

Ammattihuolto sisältää:

 • Suodattimien tarkastus ja puhdistus: Ammattilainen tarkistaa ja puhdistaa sisäyksikön suodattimet, jotka vaikuttavat ilman puhtauteen ja ilmalämpöpumpun tehokkuuteen.
 • Kylmäaineiden taso: Varmistetaan, että kylmäaineet ovat oikealla tasolla ja järjestelmässä ei ole vuotoja.
 • Kennoston ja osien tarkistus: Kennosto ja erilaiset osat tarkastetaan ja puhdistetaan, mikä on tärkeää laitteen energiatehokkuuden kannalta.
 • Laitteen yleiskunto: Tarkastetaan ilmalämpöpumpun komponentit, kuten kompressori ja paisuntaventtiili, varmistaen että ne toimivat moitteettomasti.

Onko ilmalämpöpumpun huolto ajankohtainen? Ota yhteyttä ja tilaa huolto meiltä!

Erityistilanteiden vaatimat toimenpiteet

Tietyt olosuhteet saattavat vaatia ammattilaisen huomiota ylimääräisten toimenpiteiden muodossa.

 • Sään ääriolosuhteet: Voimakas pakkanen tai kuumuus voivat edellyttää erityistarkastuksia.
 • Epätavalliset äänet tai hajut: Ammattilainen osaa tunnistaa niiden syyn ja korjata mahdolliset vikat.
 • Vuodot: Kylmäainevuoto on vakava ongelma, jossa ammattilaisen apu on välttämätön turvallisuuden ja laitteen toimivuuden varmistamiseksi.

Ammattilaisen tekemä huolto takaavat ilmalämpöpumpun pitkäaikaisen, luotettavan, ja energiatehokkaan toiminnan.

Ilmalämpöpumpun käyttöiän pidentäminen

Ilmalämpöpumppujen asianmukainen huolto on keskeistä laitteiden käyttöiän maksimoinnissa. Säännöllinen ylläpito varmistaa, että laite toimii energiatehokkaasti ja ehkäisee ennenaikaista kulumista.

Huoltotoimenpiteiden laiminlyönti voi aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta ilmalämpöpumpun komponenteille ja aiheuttaa ennenaikaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä. 

Huoltotoimenpiteet tulisi kirjata ylös ja suorittaa säännöllisesti, jotta ilmalämpöpumppu säilyttää korkean suorituskyvyn ja toiminnan luotettavuuden. Huolto-ohjeita seuraamalla vältyt myös pienellä vaivalla ylimääräisiltä huoltokustannuksilta.

Usein kysytyt kysymykset

Ilmalämpöpumpun huollolla on merkittävä rooli laitteen käyttöiän pidennyksessä ja energiatehokkuuden varmistamisessa. Tutustutaan vielä loppuun muutamaan usein kysyttyyn kysymykseen, jotka liittyvät ilmalämpöpumpun huoltoon.

Miten ilmalämpöpumpun säännöllinen huolto vaikuttaa senkäyttöikään?

Säännöllinen huolto säilyttää ilmalämpöpumpun suorituskyvyn ja ennaltaehkäisee ennenaikaisia rikkoontumisia, mikä pidentää laitteen käyttöikää.

Paljonko ilmalämpöpumpun huolto maksaa?

Ilmalämpöpumpun huollon hinta vaihtelee palveluntarjoajasta riippuen, mutta perushuolto maksaa yleensä noin 100-200 euroa.

Kuinka usein ilmalämpöpumpun kylmäainetta tulisi tarkistaa tai täyttää?

Ilmalämpöpumpun kylmäaineen taso tulee tarkistaa ammattilaisen toimesta laitekohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti.

Miten ilmalämpöpumpun sisäyksikkö puhdistetaan oikeaoppisesti?

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön puhdistus tapahtuu imuroiden ja nihkeällä liinalla pyyhkien, ja suodattimet voi imuroida tai pestä vedellä. Lamellien puhdistus tulisi aina jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Voiko ilmalämpöpumpun huollon tehdä itse?

Perushuoltotoimenpiteet, kuten suodattimien puhdistaminen, ovat kodinomistajille turvallisia tehdä itse. Täydet huoltotoimenpiteet vaativat kuitenkin erikoistyökaluja ja -osaamista, joten ne tulisi antaa ammattilaisen tehtäviksi.

Mistä tunnistaa, että ilmalämpöpumpun kylmäaine on vähissä?

Kylmäaineen puute ilmalämpöpumpussa ilmenee usein heikentyneenä kylmän tai lämpimän ilman tuottona. Jos laite ei tuota kylmää ilmaa odotetulla tavalla, se voi viitata vähentyneeseen kylmäainemäärään ja tarpeeseen huollolle.

Jaa artikkeli eteenpäin