Etusivu ilmalämpöpumppu Ilmalämpöpumpun kondenssivesi – Näin estät vuotovahingot tehokkaasti
Mitsubishi Electric -merkkisen ilmalämpöpumpun sisäyksikkö

Ilmalämpöpumpun kondenssivesi – Näin estät vuotovahingot tehokkaasti

Tästä artikkelista selviää mm.

Kondenssivesi on normaali ilmiö ilmalämpöpumpun toiminnassa, mutta se voi aiheuttaa ongelmia, jos sen poistoa ei ole suunniteltu oikein.

Kerrostaloasunnot ovat usein erityisen haastavia kondenssiveden poiston kannalta. Mahdolliset ratkaisut voivat riippua talon rakenteista ja olemassa olevista järjestelmistä, kuten mahdollisesta erillisestä vedenpoistojärjestelmästä parvekkeilla.

Tutustutaan tässä artikkelissa muutamaan seikkaan, jotka auttavat sinua käsittelemään kondenssivettä oikeaoppisesti.

Lue lisää: Ilmalämpöpumpun yleisimmät viat ja niiden korjaaminen

Mistä kondenssivesi johtuu?

Kondenssiveden muodostuminen on ilmalämpöpumpun normaaliin toimintaan liittyvä ilmiö. Ilmalämpöpumppu muodostaa kondenssivettä kosteudenpoiston ja viilennyskäytön yhteydessä. 

Etenkin kesähelteillä ilmalämpöpumppu voi tuottaa kondenssivettä runsaasti, jopa useita litroja vuorokauden aikana.

Viilentäessä kondenssivettä syntyy ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä, ja lämmittäessä ulkoyksiköstä. Kondenssiveden muodostuminen on täysin normaalia, eikä sitä ole syytä pyrkiä estämään.

Kondenssiveden merkitys ilmalämpöpumpulle

Kondenssivesi on olennainen tekijä ilmalämpöpumpun toiminnassa. Se on merkki siitä, että laite toimii tarkoitetulla tavalla – eli siirtää lämpöä tehokkaasti.

Kondenssiveden hallittu ohjaaminen pois laitteesta on kuitenkin tärkeää, sillä kondenssivesi voi aiheuttaa kosteusvahinkoja, jos sitä pääsee kertymään väärään paikkaan. Säännöllinen tarkistus sekä kondenssiveden poistoreitin varmistaminen ovat avainasioita, joilla ennaltaehkäistään mahdollisia ongelmia.

Ilmalämpöpumpun asennus ja kondenssiveden ohjaus

Ilmalämpöpumpun kondenssiveden ohjaus toteutetaan yleensä pumpun asennuksen yhteydessä. Asentaja suunnittelee reitin, jonka kautta kondenssivesi ohjataan paikkaan, jossa se ei voi aiheuttaa kosteusvahinkoa rakenteille tai muille laitteille.

Oikeaoppinen asennus ja kondensaatin poisto

Ilmalämpöpumppua asennettaessa onkin ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että kondenssiveden poistojärjestelmä on suunniteltu huolellisesti. Myös mahdolliset tulevaisuuden vuotovahingot on helpoin estää suunnittelemalla poistoreitti heti asennuksen yhteydessä oikeaoppisesti.

Poistojärjestelmä tulee myös mitoittaa siten, että se pystyy käsittelemään hellepäivien suuretkin kondenssiveden määrät turvallisesti.

On tärkeää huomata, että ilmalämpöpumpun kondenssivesi ei saa missään nimessä päästä valumaan vapaasti parvekkeelta tai talon rakenteisiin, sillä pitkään jatkuva ja säännöllinen kosteusaltistus voi aiheuttaa rakenteille pysyvää vahinkoa. 

Kerrostalojen parvekkeilla tulee aina käyttää hallittuja vedenpoistoratkaisuja parvekkeiden kuivana pitämiseksi ja vesivahinkojen ehkäisemiseksi.

Vuotovahinkojen ennaltaehkäisy

Ilmalämpöpumpun kondenssivesivuodot voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, mutta niitä on mahdollista ehkäistä huolellisella ylläpidolla ja oikeilla toimilla.

Kerrostalossa kondenssivesi voidaan poistaa mm. parvekkeen olemassa olevan vedenpoistoputkiston kautta. Jos olemassa olevaa putkistoa ei ole, voidaan kondenssivesi ohjata esimerkiksi parvekkeen ulosheittoputken kautta.

Tietyissä tapauksissa kondenssivesi voidaan ohjata myös esimerkiksi sadeveden poistojärjestelmän kautta, esimerkiksi ränniin asennettavan haaroituksen avulla. Tämä vaatii kuitenkin taloyhtiön luvan, sillä asennuksen yhteydessä on yleensä välttämätöntä tehdä muutoksia taloyhtiön rakenteisiin.

Mahdollisiin näkyviin vuotoihin tulee myös reagoida välittömästi. Pieni ja lyhyt vuoto järjestelmässä ei lähes koskaan aiheuta mittavia vahinkoja, mutta pienikin vuoto voi pitkään jatkuessaan paisua suureksi kosteusvahingoksi.

Mahdollisten vuotojen seuraaminen onkin avainasemassa suuremman kosteusvahingon ennaltaehkäisemisessä.

Mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut

Ilmalämpöpumppujen kondenssiveteen liittyvät ongelmat juontavat usein juurensa väärin asennettuun kondenssiveden poistojärjestelmään sekä poistoputkiston tukkiutumiseen.

Tarkka huolto ja säännölliset tarkastukset auttavat ehkäisemään ongelmia, ja vahingon laajuuteen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi.

Yleiset kondenssivesiongelmat

Ongelmaksi voi muodostua esimerkiksi kondenssiveden kerääntyminen parvekkeelle, sisäyksiköiden vuotojen aiheuttamat kosteusvahingot sisätiloissa tai mittavat vesivahingot pitkään jatkuneessa ongelmatilanteessa.

Vahinkoja aiheuttavia ongelmia ilmalämpöpumpussa voivat olla esimerkiksi:

 • Tukkeutunut kondenssiputki: Ilmalämpöpumpun sisäyksikön kondenssiputken tukkeutuminen estää kondenssiveden valumisen ulos, mikä voi johtaa vuotoihin sisätiloissa.
 • Kondenssiveden ohjausongelmat: Ulkoyksikön kondenssiveden ohjaamatta jättäminen voi aiheuttaa veden kertymistä, joka puolestaan voi vaurioittaa laitetta tai rakenteita.

Vianhaku ja toimenpiteet

 1. Kondenssiputken tarkistus:
  • Tarkasta putki säännöllisesti esteiden varalta.
  • Puhdista putki tarvittaessa.
 2. Kondenssiveden ohjauksen varmistaminen:
  • Ohjaa kondenssivesi sopivaan paikkaan, ettei se pääse vahingoittamaan rakenteita tai muita laitteita.
  • Tarkista ulkoyksikön kondenssiveden ohjaus säännöllisesti, erityisesti ennen kylmien kausien alkua.

Usein kysytyt kysymykset

Ilmalämpöpumpun kondenssiveden hallinta on tärkeä osa laitteen kunnossapitoa, jotta vältyttäisiin vuotovahinkoilta ja laitteen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Miten estää ilmalämpöpumpun kondenssiveden aiheuttamat vuotovahingot?

Ilmalämpöpumpun kondenssivesi tulee johtaa pois siten, ettei se pääse vahingoittamaan rakennuksen rakenteita. Oikeaoppinen asennus ja säännöllinen tarkistus kondenssivesiletkun toimivuuden varmistamiseksi ovat keskeisiä toimenpiteitä vuotovahinkojen estämiseksi.

Mitä tehdä, jos ilmalämpöpumpun kondenssivesiputki on tukossa?

Jos ilmalämpöpumpun kondenssivesiputki on tukossa, tulee se puhdistaa varovasti esimerkiksi paineilman tai lämpimän veden avulla. Tukosten säännöllinen ennaltaehkäisy ja putkien puhdistaminen osana normaalia huoltoa estävät tukoksen muodostumista.

Vaikuttaako ulkolämpötila ilmalämpöpumpun kondenssiveden muodostumiseen?

Ulkolämpötila vaikuttaa ilmalämpöpumpun kondenssiveden määrään, joten kylmässä ilmassa kondenssivettä muodostuu vähemmän. Ympäristön lämpötila ja ilmankosteus ovat keskeisessä roolissa kondenssiveden tuottamisessa.

Kuinka ilmalämpöpumppu vaikuttaa huoneilman kosteustasoon?

Ilmalämpöpumppu voi auttaa säätämään huoneilman kosteustasoa lämmitys- ja viilennystilanteissa. Laitteen toiminta poistaa kosteutta ilmasta kondensoitumisprosessissa ja voi näin alentaa huoneilman suhteellista kosteutta.

Mitä toimenpiteitä tulee tehdä, jos ilmalämpöpumppu aiheuttaa kosteusvaurion?

Jos ilmalämpöpumppu aiheuttaa kosteusvaurion, vaurioituneet materiaalit tulee kuivattaa tai tarvittaessa vaihtaa ja varmistaa, ettei vaurio pääse laajenemaan. Asiantuntijan tulisi myös tarkastaa laitteen asennus ja kondenssiveden poiston toimivuus vahingon syyn selvittämiseksi. 

Lue myös: Ilmalämpöpumput vs. vesilämpöpumput: Erojen ymmärtäminen

Jaa artikkeli eteenpäin