Etusivu Aurinkopaneelit Aurinkopaneelit akustolla vai pelkällä invertterillä?
Energy Centerin asentama aurinkopaneelijärjestelmä kerrostalokohteessa.

Aurinkopaneelit akustolla vai pelkällä invertterillä?

Tästä artikkelista selviää mm.

Kannattaako hankkia aurinkopaneelit akustolla vai pelkällä invertterillä? Tässä artikkelissa otamme siitä selvää.

Aurinkopaneeleja asentaessa tulee ottaa huomioon muutama kriittinen tekijä. Paneelit voidaan kytkeä joko akustoon tai invertteriin, mutta vaihtoehtojen kannattavuus vaihtelee kohteittain merkittävästi. Huolellisella suunnittelulla voit vaikuttaa merkittävästi investoinnin takaisinmaksuaikaan.

Huomaathan, että myös akullinen järjestelmä vaatii invertterin. Invertterijärjestelmällä viitataan aurinkovoimalan kytkemiseen kodin sähköverkkoon ilman erillistä akkua.

Lue myös: Toimiiko aurinkopaneelit Suomessa?

Mihin kohteeseen akusto sopii?

Aurinkopaneelien tuottama sähköenergia voidaan ohjata akustoon, jolloin tuotettua sähköä voidaan käyttää myös varsinaisen tuotantoajankohdan jälkeen, esimerkiksi illalla, kun aurinko ei paista.

Tyypillisesti aurinkopaneelien akustoon saadaan varastoitua n. 5 – 20 kWh sähköenergiaa. Esimerkiksi tunnin saunominen sähkökiukaalla kuluttaa n. 2-5 kWh sähköä kiukaan koosta riippuen.

Akusto erinomainen lisä esimerkiksi mökille, joka ei ole liitetty sähköverkkoon. Tällöin akustoa voidaan ladata päivällä ja sähköenergia voidaan käyttää vuorokauden kuluessa huomattavasti tasaisemmin.

Mökkikohteissa järjestelmään voidaan kytkeä myös aggregaatti, joka varmistaa sähköntuotannon myös korkean kulutuksen ja pilvisen sään aikana.

Näihin kohteisiin kannattaa valita invertteri

Akusto mahdollistaa tuotetun aurinkoenergian tallentamisen myöhempää käyttöä varten, mikä on erittäin hyödyllistä kohteissa, joita ei ole kytketty sähköverkkoon. 

Pelkkä invertteri puolestaan sopii paremmin valtaosaan omakotitaloista, sillä sen hankintahinta on merkittävästi akustoa edullisempi. Invertteri muuntaa aurinkopaneelien tuottaman tasavirran käyttökelpoiseen vaihtovirtaan, jolloin paneelien tuotanto kulutetaan heti kotitalouden energiatarpeisiin.

Paneelien tuottama ylijäämäsähkö voidaan myydä sähköverkkoon, ja summa vähennetään automaattisesti sähkölaskustasi.

Jos tavoitteesi on maksimoida aurinkopaneelien kustannustehokkuus, on pelkkä invertteri lähes aina paras mahdollinen vaihtoehto. Akustojen hintataso on pysytellyt verrattain korkeana akkujen tuotantokapasiteetin kasvusta huolimatta.

Tämä on kuitenkin tilannekohtaista. Se kumpi on lopulta parempi vaihtoehto selviää kartoituskäynnillä ja tarkalla laskelmalla.

Aurinkopaneelijärjestelmät perusteet

Aurinkopaneelit tuottavat sähköenergiaa auringonvalosta. Tyypillisesti tuotettu sähköenergia käytetään heti kotitalouden energiatarpeisiin, mutta tuotettu energia voidaan myös säilöä akustoon. Tällöin sähköenergiaa voidaan käyttää sähkökatkojen ja matalan tuotannon aikana tasaisesti.

Aurinkopaneelien toiminta

Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyn suoraan sähköenergiaksi. Prosessi tapahtuu valosähköilmiön avulla. Aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa, ja invertterin tehtävä on muuttaa energia vaihtovirraksi.

Akuston ja invertterin roolit

Akusto on aurinkopaneelijärjestelmän energiavarasto. Akut varastoivat tuotetun tasavirran käytettäväksi silloin, kun aurinko ei paista. Invertterin tehtävä on puolestaan muuttaa aurinkopaneeleiden tuottama tasavirta (DC) vaihtovirraksi (AC), joka sopii kotitalouksien ja sähköverkon käyttöön.

On olemassa keskusinverttereitä, jotka palvelevat koko järjestelmää, ja mikroinverttereitä, jotka asennetaan suoraan jokaisen paneelin taakse. Paneelien ohelle asennetaan kuitenkin tyypillisesti keskusinvertteri, sillä se on merkittävästi joustavampi ratkaisu.

Komponenttien valinnan merkitys

Komponenttien valinta vaikuttaa koko järjestelmän tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Invertterin valinnassa on tärkeää ottaa huomioon sen teho suhteessa aurinkopaneelijärjestelmän kokonaistehoon; liian suuri tai pieni invertteri voi heikentää järjestelmän tehokkuutta.

Akuston kohdalla on taas arvioitava, kuinka paljon varastointikapasiteettia tarvitaan – tämä riippuu muun muassa kulutustottumuksistasi ja aurinkopaneelien tuoton vaihtelusta.

Aurinkopaneelien akkuvarastointi

Aurinkoenergiaa varastoivat akut mahdollistavat sähkön käytön silloinkin, kun aurinkopaneelit eivät tuota energiaa. Tämä on äärimmäisen hyödyllistä kohteissa, jotka eivät ole liitetty sähköverkkoon, sillä energiaa voidaan käyttää vuorokauden ympäri.

Akun tyypit ja niiden erot

Akuissa on eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden soveltuvuuteen erilaisiin tarpeisiin. Tärkeitä huomioon otettavia teknisiä ominaisuuksia ovat kapasiteetti, energiatiheys ja latauskestävyys. 

Kaksi yleisintä akkutyyppiä aurinkopaneelijärjestelmissä ovat:

 • Lyijyakut: Perinteinen, edullinen vaihtoehto, mutta suurempi huoltotarve ja lyhyempi käyttöikä.
 • Litium-ioni-akut: Kalliimpi alkuinvestointi mutta pitkäikäisempiä, energiatiheämpiä ja vähäisempi huolto.

Lituim-ioni-akut ovat tyypillisesti myös merkittävästi kevyempiä kuin lyijyakut, joten jos akkua tulee kannettua esimerkiksi mökille ja takaisin usein, voi kevyempi akku helpottaa akuston käyttöä.

Akuston valinnassa tulee myös ottaa huomioon mahdolliset tulevaisuuden tarpeet. Jos aurinkopaneelijärjestelmää on tarkoitus laajentaa lähitulevaisuudessa, kannattaa akusto mitoittaa korkeampi tuotantokapasiteetti huomioiden. 

Akun käyttöikä ja ylläpito

Akkujen käyttöikä vaihtelee tyypistä riippuen, ja se voi olla lyijyakuilla noin 5–7 vuotta ja litium-ioni-akuilla jopa yli 10 vuotta.

Akuston ylläpito on tärkeää käyttöiän maksimoimiseksi; tämä sisältää säännölliset tarkistukset ja mahdollisten häiriöiden korjaamisen. Energian varastointikyky vähentyy usein ajan kuluessa, mikä on otettava huomioon suunniteltaessa järjestelmän kapasiteettia.

Aurinkopaneelien invertterit

Invertteri on olennainen osa aurinkopaneelijärjestelmää, sillä se muuntaa aurinkopaneelien tuottaman tasavirtasähkön (DC) käytettävään muotoon. Oikean invertterin valinta on avainasemassa tehokkaan aurinkosähköjärjestelmän rakentamisessa.

Invertterien toimintaperiaate

Invertteri muuttaa aurinkopaneelien tuottaman tasavirran (DC) vaihtovirtaan (AC), jota voidaan käyttää kotitalouksissa ja siirtää sähköverkkoon. Tässä prosessissa on tärkeää huomioida hyötysuhde, joka kertoo kuinka tehokkaasti invertteri suorittaa muunnoksen.

Erityyppiset invertterit ja niiden vertailu

Invertterityypeissä erotellaan yleisesti kaksi pääryhmää:

 1. Keskusinvertteri:
  • Yksi laite koko järjestelmälle
  • Yleensä ulkotiloihin asennettu
  • Kustannustehokas, suuremmille järjestelmille
 2. Mikroinvertteri:
  • Asennetaan jokaisen paneelin taakse
  • Mahdollistaa paneelien yksilöllisen tehotuoton
  • Maksimoi tehon, kun aurinkopaneeleissa on varjostusta tai eri suuntiin asennus

Keskusinvertteri on yleisempi vaihtoehto, ja se mahdollistaa korkeamman joustavuuden esimerkiksi tulevaisuuden päivitystarpeita ajatellen. Mikroinvertterit mahdollistavat kuitenkin paneelien tuotannon optimoinnin eri olosuhteissa paremmin.

Invertterien valinta ja mitoitus

Aurinkopaneelien invertteriä valittaessa tulee sen teho mitoittaa aurinkopaneelien yhteistehon mukaan. Otathan huomioon seuraavat seikat:

 • Budjetointi: Inverttereiden hinnat vaihtelevat, joten vertaile hinta-laatusuhdetta.
 • Tekninen osaaminen: Asennus vaatii ymmärrystä sekä inverttereistä että sähköjärjestelmistä.

Oikean invertterin valinnalla varmistat, että aurinkosähköjärjestelmäsi toimii optimaalisesti ja saat sijoituksellesi parhaan mahdollisen tuoton.

Järjestelmän asennus ja suunnittelu

Aurinkoenergiajärjestelmän rakentaminen koostuu huolellisesta suunnittelusta ja asiantuntevasta asennuksesta. Käymme läpi asennusprosessin, energiajärjestelmän kokonaismitoituksen ja tarvittavat lupa-asiat.

Asennuksen perusvaiheet

Asennus alkaa kattotarkastuksella, jonka tarkoituksena on varmistaa katon soveltuvuus paneelien kannatteluun. Seuraavaksi asennetaan aurinkopaneelit ja ne yhdistetään invertteriin, joka muuntaa aurinkopaneeleiden tuottaman tasavirran (DC) kodin käyttämäksi vaihtovirraksi (AC).

Jos järjestelmässä käytetään akkua, sijoitetaan se yleensä tekniseen tilaan ja kytketään invertteriin.

Energiantarpeen laskenta ja järjestelmän mitoitus

Energiantarve lasketaan tutkimalla sähkönkulutuksesi historiaa ja ennustamalla tulevaisuuden tarpeet. Paneelien määrä ja invertterin koko määräytyvät tämän pohjalta. Myös mahdolliset varjostukset ja turvaetäisyydet on otettava huomioon.

 • Selvitä: Vuotuinen energiankulutuksesi kWh.
 • Huomioi: Katon suuntaus ja kaltevuus.
 • Mitoita: Akun koko, jos järjestelmään kuuluu aurinkopaneelien akku.

Lupaprosessit ja säädökset

Ennen asennusta on tärkeää tarkistaa voimassa olevat rakennusmääräykset ja hakea tarvittavat luvat. Tyypillisesti aurinkopaneelijärjestelmän asentamiseen ei tarvita erillistä lupaa, mutta ajoittain paneelien asentaminen voi olla kiellettyä jopa kokonaan.

Käytännössä lupa täytyy hakea, jos kohderakennus on suojeltu, tai kohteissa, joissa aurinkopaneelien asennus muuttaa kaupunkikuvaa merkittävästi. Lupa voidaan tarvita myös kohteissa, joissa aurinkopaneelit asennetaan muun kuin rakennuksen omistajan tontille.

 • Tarkista: Paikalliset rakennusmääräykset.
 • Hae: Rakennus-, toimenpide- tai muutoslupa tarpeen mukaan.
 • Selvitä: Mahdolliset tuet ja avustukset aurinkoenergiajärjestelmään.

Ajankohtaiset lupa-asiat kannattaa kuitenkin aina tarkistaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, jotta ylimääräisiltä yllätyksiltä vältytään.

Taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat

Aurinkopaneelijärjestelmää harkittaessa on tärkeää ymmärtää investoinnin taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Akuston ja invertterin valinta vaikuttaa suoraan järjestelmän tehokkuuteen, kustannuksiin ja ympäristöjalanjälkeen.

Kustannusten ja säästöjen analysointi

Aurinkopaneelien akku mahdollistaa energian varastoinnin käytettäväksi silloin, kun aurinko ei paista, mikä voi lisätä energiariippumattomuuttasi ja vähentää sähköntarvetta verkosta.

Akuston alkuinvestointi on kuitenkin merkittävä, ja sen käyttöikä vaihtelee yleensä 5-15 vuoden välillä. Aurinkopaneelien invertteri on järjestelmän sydän, joka muuntaa aurinkopaneeleista saatavan tasavirran kotisi käyttämäksi vaihtovirraksi.

 • Alkuinvestointi: Akuston hinta voi olla suuri, mutta säästöt energialaskuissa voivat kattaa kustannuksia pitkällä tähtäimellä.
 • Huoltotarve: Vaikka invertterin käyttöikä on noin 15 vuotta, se voi vaatia huoltoa tai vaihtoa, mikä lisää järjestelmän kokonaiskustannuksia.

Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys

Aurinkoenergia on uusiutuva energialähde, joka vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja päästöjä.

Akuston käyttö vähentää hävikkienergiaa, mutta akkujen valmistus ja kierrätys vaativat huomiota. Invertterin tehtävä on sähköenergian muuntaminen, jolla ei ole suoraa ympäristövaikutusta, mutta laadukas invertteri tehostaa paneelijärjestelmän toimintaa ja vähentää kokonaishäviöitä.

 • Energiatuotannon tehokkuus: Parempi invertteri tarkoittaa vähemmän häviötä energiantuotannossa ja lisääntynyttä hyötysuhdetta.
 • Akkujen ympäristöjalanjälki: Akkutekniikan kehittyessä niiden ympäristöjalanjälki laskee ja kierrätysoptiot paranevat.

Tuet ja kannustimet

Suomessa aurinkoenergian käyttöä ei saa investointiavustusta, mutta kotitaloudet voivat hakea kotitalousvähennystä asennuksen osuudesta. Tällöin asennuskustannukset voidaan vähentää verotuksessa, vähentäen maksettavia veroja.

 • Valtion ja kuntien tuet: Kotitalousvähennys vähentää paneelien kokonaiskustannuksia

Aurinkopaneelijärjestelmän huolto ja seuranta

Aurinkopaneelijärjestelmän tehokkuus ja luotettavuus perustuvat oikeaoppiseen huoltoon sekä seurantaan.

Järjestelmän komponenttien, kuten akkujen ja inverttereiden, säännöllinen tarkastus varmistaa, että saat aurinkopaneeleistasi parhaan mahdollisen hyödyn.

Järjestelmän huollon yleiskatsaus

Aurinkopaneelijärjestelmän huolto sisältää useita toimenpiteitä, joista tärkeimpiä ovat paneelien puhdistus ja tarkastus sekä akuston ja invertterin kunnon valvonta.

Puhdistus tulisi suorittaa säännöllisesti, erityisesti lehtien, lian ja lumen kerääntymisen estämiseksi. Paneeleja ei kuitenkaan tarvitse puhdistaa, ellei niiden pinnalle ole kertynyt merkittävää määrää epäpuhtauksia.

Komponenttien tarkastus kattaa kiinnikkeet, johdotukset ja asennusalustan kunnon tarkistamisen. Sen avulla varmistetaan, että kaikki osat ovat ehjiä ja toimintakunnossa.

Seurantajärjestelmät ja niiden merkitys

Seurantajärjestelmät antavat tärkeää tietoa aurinkopaneelijärjestelmäsi toiminnasta. Ne mahdollistavat tuotannon seurannan reaaliajassa ja auttavat tunnistamaan mahdolliset ongelmat nopeasti.

Seurantajärjestelmien avulla voit varmistaa, että järjestelmä tuottaa odotetun määrän aurinkoenergiaa, ja että akut sekä invertteri toimivat optimaalisesti.

Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut

Tavallisimpia ongelmia aurinkopaneelijärjestelmissä voivat olla suorituskyvyn heikentyminen likaantumisen, vikaantuneiden osien tai huonosti asennettujen komponenttien johdosta.

Jos huomaat, että järjestelmän tuotto laskee tai invertterissä ilmenee vikailmoituksia, nopea reagointi on tarpeen. Usein yksinkertainen puhdistus tai tiukennettu kiinnitys voivat ratkaista ongelman. Mikäli ongelmat ovat vakavampia, kuten akun tai invertterin toimintahäiriöitä, ota yhteys asiantuntijaan.

Yhteenveto

Kun valitsette aurinkopaneelijärjestelmään kuuluvaa komponenttia, akuston ja invertterin välillä valinta riippuu erityisistä tarpeistanne.

Akuston avulla voi varastoida energiaa käytettäväksi silloin, kun aurinko ei paista, mikä mahdollistaa suuremman itsenäisyyden energian suhteen. Invertteri on kuitenkin pääsääntöisesti kustannustehokkain vaihtoehto, sillä akustot ovat usein äärimmäisen kalliita.

Muut tekijät, kuten budjetti, katon koko ja muoto sekä energiankulutus vaikuttavat päätöksentekoon. Aurinkopaneeleja hankittaessa on aina syytä ottaa yhteyttä asiantuntevaan asennusliikkeeseen, jotta paneeleista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon maksaa aurinkopaneelien akuston asentaminen?

Aurinkopaneelien akuston kustannus vaihtelee kapasiteetin, merkin ja asennuksen monimutkaisuuden mukaan. Asiantuntijan konsultointi auttaa saamaan tarkan hinta-arvion omaan tarpeeseesi perustuen.

Kuinka suuri akusto tarvitaan 50 kWh vuorokautiseen kulutukseen?

50 kWh päivittäisen kulutuksen kattamiseen tarvittavan akuston koko riippuu akkujen tyypistä ja tehokkuudesta. On suositeltavaa pyytää ammattilaista arvioimaan tarpeesi ja akuston mitoituksen.

Kuinka aurinkopaneeli-invertterien hinnat eroavat toisistaan?

Aurinkopaneeli-invertterien hinnat vaihtelevat niiden teholuokan, ominaisuuksien ja valmistajan mukaan. Lisäksi hintaan voivat vaikuttaa asennuskulut ja mahdolliset tukiaiset.

Miten mitoitan aurinkopaneelijärjestelmän akuston oikein?

Akuston mitoittaminen edellyttää energiankulutuksesi huolellista arviointia ja aurinkoenergian saatavuuden huomioon ottamista. Asiantuntija osaa antaa ohjeita oikean akuston mitoitukseen, jotta järjestelmä täyttää odotuksesi.

Jaa artikkeli eteenpäin