Etusivu Energiansäästö Maalämmön sähkönkulutus – Kuinka paljon maalämpö säästää?
Henkilö laskee kuinka paljon maalämpö säästää

Maalämmön sähkönkulutus – Kuinka paljon maalämpö säästää?

Tästä artikkelista selviää mm.

Maalämpöpumppu tuottaa keskimäärin 3-5 kWh lämpöenergiaa jokaista kulutettua 1kWh kohden – tämä tarkoittaa sitä, että maalämpöön siirtyvät kotialoudet säästävät keskimäärin 70-80% vuotuisissa lämmityskustannuksissa.

Maalämpöjärjestelmä onkin todellinen energiatehokkuuden ihmelaite, mutta miten maalämmön säästöt oikein syntyvät ja mihin se oikeastaan käyttää sähköä?

Tutustutaan tässä artikkelissa syvällisemmin maalämpöjärjestelmän sähkönkulutukseen ja vastataan lopullisesti tähän ikuiseen kysymykseen: Kuinka paljon maalämpö todella käyttää sähköä?

Harkitsetko maalämpöjärjestelmän hankintaa? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous maalämpöjärjestelmän asentamisesta!

Maalämpö kuluttaa sähköä tehokkaasti

Maalämpöjärjestelmän sähkönkulutusta pohtiessa on syytä pitää mielessä se, että lämmitysjärjestelmän sähkönkulutus on vain yksi osa kokonaisuutta – vaikka järjestelmä kuluttaa sähköenergiaa rakennusta lämmittäessä, on maalämpö huomattavasti perinteisiä lämmitysmuotoja energiatehokkaampi järjestelmä.

Maalämpöjärjestelmän hankintaa pohtivan tulisi siis ensisijaisesti miettiä varsinaisen sähkönkulutuksen sijaan lämmitysjärjestelmän hyötysuhdetta, sillä hyötysuhde kertoo paljon enemmän kuin pelkkä lämmitykseen kuluvan sähkön määrä.

Suureen yrityskohteeseen asennettu maalämpöjärjestelmä kuluttaa merkittävästi enemmän sähköä kuin pieneen omakotitaloon mitoitettu ratkaisu, ja suuresta kulutuserosta huolimatta kumpikin järjestelmä voi olla kustannusten kannalta paras mahdollinen ratkaisu kuhunkin kohteeseen.

Mitkä tekijät vaikuttavat maalämmön sähkönkulutukseen?

Sähkönkulutus maalämmössä voi vaihdella riippuen ulkolämpötilasta sekä siitä, kuinka tehokkaasti järjestelmä on suunniteltu ja asennettu. Kylmempinä kuukausina sähkönkulutus saattaa kasvaa, mutta kulutuserot tasaantuvat vuositasolla.

Lämmityskulut voivat pienentyä jopa 80 prosenttia verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin, mikä tarkoittaa satoja euroja säästöä kuukaudessa ja tuhansia euroja vuodessa. 

Luvut vaihtelevat riippuen vanhan lämmitysjärjestelmän kustannuksista ja rakennuksen koosta.

Maalämmön käyttöön liittyvät investointikustannukset, kuten laitteiston ja asennuksen hinta, on otettava huomioon säästöjä arvioitaessa. Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat myös mahdolliset valtion tarjoamat tuet ja avustukset, jotka auttavat kattamaan osan alkupanostuksesta. 

Maalämpöpumpun takaisinmaksuaika riippuu näistä tekijöistä ja saavutetuista säästöistä.

Maalämmön taloudellisuus – Kuinka paljon maalämpö säästää?

Maalämpö on äärimmäisen energiatehokas lämmitysmuoto, jonka vuotuiset käyttökustannukset ovat usein jopa 80% pienemmät kuin useimmissa perinteisissä lämmitysmuodoissa. 

Tarkastellaan seuraavassa kappaleessa tarkemmin maalämmön kustannustehokkuutta ja maalämpöjärjestelmän todellisia kustannussäästöjä.

Maalämmön sähkönkulutus vuodessa

Maalämmön vuosittainen sähkönkulutus muodostaa suurimman osan järjestelmän käyttökustannuksista. Sähköä kuluu kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin suoraan sähköllä lämmitettäessä, josta herää herkästi kysymys: Miten se on mahdollista?

Maalämpöjärjestelmän kustannustehokkuus syntyy sen innovatiivisesta lämpöpumpputekniikasta. Maalämpöjärjestelmä ei käytä sähköenergiaa varsinaiseen lämmittämiseen lainkaan – sen sijaan se kerää lämpöenergian ilmaiseksi maan pinnan alta ja käyttää sähköä ainoastaan kerätyn energian siirtämiseen.

Omakotitalon maalämpöpumpun hyötysuhde on tyypillisesti 4-5, joka tarkoittaa sitä, että maalämpöjärjestelmä tuottaa keskimäärin 4-5 kilowattia lämpöenergiaa jokaista kuluttamaan sähkökilowattituntia kohden.

Maalämpöjärjestelmän energiatehokkuutta on näin ollen helppo vertailla edeltävään lämmitysjärjestelmään jakamalla nykyinen sähkönkulutus laitteen hyötysuhteella.

Keräsimme alla näkyvään taulukkoon tyypillisiä maalämmöllä lämpeneviä kohteita, jotta saat paremman kuvan arvioidusta vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.

KohdeVuosittainen sähkönkulutusVuosittaiset lämmityskustannukset (arvio, 11snt/kWh)
Omakotitalo, n. 150-160m211 000 kWh/v1210 €/v
Omakotitalo, n. 200m212 000 – 13 000 kWh/v1320 – 1430 €/v
Omakotitalo, n. 250m214 000 – 15 000 kWh/v1 540 – 1 650 €/v

Miten maalämpö toimii?

Maalämpöjärjestelmä hyödyntää innovatiivista lämpöpumpputeknologiaa, jonka ansiosta se kykenee keräämään maaperään kertynyttä lämpöenergiaa ja siirtämään sen tehokkaasti rakennuksen lämmitysjärjestelmään.

Maalämpöpumpun tuottama lämpöenergia on täysin uusiutuvaa lämpöenergiaa, joka tekee maalämmöstä varsin ympäristöystävällisen lämmitysmuodon. Järjestelmä koostuu useista komponenteista, kuten kompressorista, lämmönkeruuputkistosta, sekä lämpöpumpusta.

Maalämpöjärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus, joten jätetään sen toimintaperiaatteen käsittely tässä artikkelissa tähän tiivistettyyn kappaleeseen. 

Voit kuitenkin lukea artikkelimme maalämmön toiminnasta, jos haluat kattavan käsityksen järjestelmän toiminnasta!

Yhteenveto

Maalämpöpumpun asennus on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin vuosien kuluessa. Energiatehokkuus on maalämmön suurimpia etuja: sen avulla lämmityskuluissa on mahdollista päästä jopa 80 % säästöihin verrattuna suorasähkölämmitykseen. 

Tarkat säästöt riippuvat kuitenkin useista tekijöistä, kuten:

  • Talon koosta ja eristyksestä
  • Lämmitystarpeesta
  • Maalämpöpumpun tehokkuudesta

Maalämmön matalat käyttökustannukset voivat alentaa kotitalouden kuluja huomattavasti. Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen maalämpöjärjestelmän asentamisen yhteydessä on myös mahdollista.

Maalämpöjärjestelmän asennusta ei missään nimessä tule suorittaa itse. Maalämmön asentaminen on luvanvaraista, ja se vaatii monenlaista erityisosaamista. 

Huolellinen suunnittelu ja laadukas asennus varmistavat lisäksi parhaan mahdollisen hyödyn maalämpöpumpulle ja takaavat pitkäikäisen ja häiriöttömän toiminnan.

Harkitsetko maalämpöjärjestelmän hankintaa? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous meiltä!

Usein kysytyt kysymykset

Maalämpöpumppujen sähkönkulutus ja potentiaaliset säästöt ovat usein esillä keskusteluissa. Tämä osio tarjoaa vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Mikä on tyypillinen maalämmön sähkönkulutus 150m2 omakotitalossa?

150 neliömetrin omakotitalon maalämpöpumpun sähkönkulutus vaihtelee eri tekijöiden mukaan, kuten rakennuksen eristystason ja lämmitystarpeen perusteella. Keskimääräinen sähkönkulutus voi olla noin 2000 – 4000 kilowattituntia vuodessa.

Kuinka maalämpöpumpun sähkönkulutusta voi arvioida tai laskea?

Maalämpöpumpun sähkönkulutusta voi arvioida tarkastelemalla laitteen energiatehokkuutta, talon kokoa, eristystä sekä ulkolämpötilojen vaikutusta. Usein maalämpöpumpun tekniset tiedot ja kenttäkokeet antavat hyvän arvion sähkönkulutuksesta.

Kuinka paljon sähkönkulutus voi kasvaa maalämpöjärjestelmässä kylmän sään aikana?

Kovien pakkasten aikana maalämpöjärjestelmän sähkönkulutus voi kasvaa, sillä lämmitystarve kasvaa. Järjestelmän sähkönkulutus voi kasvaa jopa 10-50% kylmimmän kauden aikana.

Kuinka paljon maalämpö säästää vuodessa?

Maalämpö voi säästää jopa 60-80% lämmityskustannuksissa perinteisiin lämmitysjärjestelmiin verrattuna, mikä tarkoittaa satoja euroja kuukaudessa ja useita tuhansia euroja vuodessa.

Onko maalämpö sähkölämmitys?

Maalämpö käyttää sähköä lämpöenergian tuottamiseen, joten se voidaan luokitella sähkölämmitysmuodoksi. Maalämpöjärjestelmä on kuitenkin merkittävästi suorasähkölämmitystä energiatehokkaampi lämmitysmuoto.

Voiko maalämpö loppua?

Maalämpö käyttää maaperään varastoitunutta uusiutuvaa aurinkoenergiaa lämmitysenergian tuottamiseen, joten maalämmön loppuminen on äärimmäisen epätodennäköistä.

Nostaako maalämpö asunnon arvoa?

Maalämpöjärjestelmän asentaminen voi nostaa asunnon arvoa, sillä se tekee kohteesta houkuttelevamman potentiaalisille ostajille. 

Jaa artikkeli eteenpäin